آیت الله مجتهدی تهرانی

کارت پستال دحوالارض

کلیپ اعمال روز دحوالارض - مجتهدی تهرانی

آیت الله مجتهدی تهرانی

شناخت نفس - آیت الله مجتهدی تهرانی

آیت الله مجتهدی تهرانی

موضوع : «3 چیز که انسان نباید در آن تخلف کند!»
سخنران : آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

موضوع : نماز ستون دین! 
سخنران : آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)
زمان : 01:52

آیت الله مجتهدی تهرانی

موضوع :  رفقایتان را امتحان کنید! 
سخنران : آیت الله مجتهدی تهرانی
زمان : 02:40

آیت الله مجتهدی تهرانی(ره)

موضوع : کیفیت نماز وحشت
سخنران : آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)

 آیت الله مجتهدی تهرانی

موضوع : مجالست با ۸ طایفه!
سخنران :  آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

جهت بهره مندی مخاطبان عزیز از لحظه های سرشار از نور و معرفت در ایام الله ماه مبارک رمضان، شرح دعاهای هر روز این ماه پرفضیلت را که توسط مرح