اهل بیت

شش سرشت و هفت فضیلت خاص اهل بیت علیهم السلام

اهل بیت علیهم السلام

روزهای هفته به نام اهل بیت علیهم السلام

محرم ؛ ماه حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام

اهل بیت علیهم السلام

واسطه فیض در همه نعمت ها

اهل بیت کشتی نجات و راه هدایت

پوسترهای اهل بیت کشتی نجات و راه هدایت

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اتحاد ملت ایران

انقلاب؛ مدیون اتحاد حقیقی

حجت الاسلام اعتمادیان

موضوع : نور و ظلمت و مظهر آنها
سخنران : حجت الاسلام اعتمادیان
زمان : 05:11