ضیاءالصالحین کلیپ | اهل بیت علیهم السلام مدیون احدی نمی مانند! - حجت الاسلام عالی | ضیاءالصالحین

کلیپ | اهل بیت علیهم السلام مدیون احدی نمی مانند! - حجت الاسلام عالی

موضوع: 
منبرهای دلنشین و کوتاه حجت الاسلام عالی

موضوع : اهل بیت علیهم السلام مدیون احدی نمی مانند!
سخنران : حجت الاسلام مسعود عالی
زمان : 02:34

Share