ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

شب یلدا

منوچهر آذری

شعر خوانی شب یلدا با صدای منوچهر آذری

محمد صوفی رادیو هفت

دکلمه شب یلدا - محمد صوفی

یلدا شبی خوش

تصاویر پروفایل شب یلدا - پروفایل شب چله

احسان کردن به دیگران به بهانه شب یلدا

احسان کردن به دیگران، به بهانه شب یلدا

تصاویر شب یلدا

پیامکهای مهدوی در شب یلدا

ضیاءالصالحین

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : زمستان بهار مؤمن است،از شبهاى طولانى‏ اش براى شب زنده دارى و از روزهاى کوتاهش براى روزه‏ دارى بهره مى‏ گیرد[*]

شب یلدا

در فرهنگ ایرانیان و نیاکان ما عدد چهل مانند عدد شش و دوازده قداست خاصی دارد. واژه های «چله نشستن»، «چل چلی» و در طبرستان واژه های «پیرا چله، گرما چله» نشانه اهمیت این عدد در میان فرهنگ ایرانی است. آنها در اصل ماه را به چهل...