ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

شرح زیارت عاشورا

زیارت عاشورا

سلام های زیارت عاشورا :

جلسات اخلاق استاد علی پور

سخنرانی ارزشمند استاد علیپور مرندی
مکان:  مسجد جوادالائمه علیه السلام  تبریز
زمان :  96.7.7
 موضوع جلسه :

جلسات اخلاق استاد علی پور

سخنرانی ارزشمند استاد علیپور مرندی
مکان:  مسجد جوادالائمه علیه السلام  تبریز
زمان :  ۹۶.۷.۸
 موضوع جلسه :

حجت الاسلام محمدباقرتحریری

خواندن زیارت عاشورا در روز عاشورا سفارش شده و توسط ائمه(ع) با بیانات مختلفی نقل گردیده است. یک زیارت عاشورای معروفه و یک زیارت عاشورای غیر معروفه داریم.