شرح زیارت عاشورا

«خودشناسی» موجب می شود همه چیز زندگی، منطبق با خواست خدا باشد

۸- حرکت حبی انسان به سوی خدا و شناخت عوالم وجود

زیارت عاشورا و هر چیز دیگری را باید از دریچه «نفس» مطالعه کنیم

چرا معصومین علیهم‌السلام برای زیارت، این همه اهمیت قائل شده اند؟

شرح زیارت عاشورا از استاد محمد شجاعی

تا معلوم نشود چرا انسان عاشق خداست، زیارت نامفهوم است

زیارت عاشورا

سلام های زیارت عاشورا :

جلسات اخلاق استاد علی پور

سخنرانی ارزشمند استاد علیپور مرندی
مکان:  مسجد جوادالائمه علیه السلام  تبریز
زمان :  96.7.7
 موضوع جلسه :

جلسات اخلاق استاد علی پور

سخنرانی ارزشمند استاد علیپور مرندی
مکان:  مسجد جوادالائمه علیه السلام  تبریز
زمان :  ۹۶.۷.۸
 موضوع جلسه :

حجت الاسلام محمدباقرتحریری

خواندن زیارت عاشورا در روز عاشورا سفارش شده و توسط ائمه(ع) با بیانات مختلفی نقل گردیده است. یک زیارت عاشورای معروفه و یک زیارت عاشورای غیر معروفه داریم.