فیلم مستند/ هستم اگر می روم - زندگی شهید چمران (ره) - قسمت اول

فیلم مستندی از زندگی شهید مصطفی چمران، روایت مستندی از کوچ تا عروج سردار حماسه و عرفان

مستند هستم اگر می روم - زندگی شهید چمران - قسمت اول

دانلود قسمت اول فیلم مستندی از زندگی شهید مصطفی چمران (ره) با عنوان «هستم اگر می روم»، روایت مستندی از کوچ تا عروج سردار عشق و حماسه

مستند هستم اگر می روم - زندگی شهید چمران - قسمت اول

سایر بخشها:
فیلم مستند/ هستم اگر می روم - زندگی شهید چمران (ره) - قسمت دوم
فیلم مستند/ هستم اگر می روم - زندگی شهید چمران (ره) - قسمت سوم

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.