مطالعه کردن

کتاب و کتابخوانـی

ویژه هفته کتاب و کتابخوانی - ویژه نامه یار مهربان

تفکر واندیشه

چنانچه شما جزء آن دسته از دانش آموزانی هستید که در بسیاری از دروس نمرات عالی می گیرید اما حتی شنیدن اسم ریاضی حالتان را بد می کند و شب ها

چگونه فکر کنیم؟

سؤال: شما عموماً در مباحث خود افراد را به تفکر دعوت می کنید و معتقدید اگر انسان به ساحت تفکر

علم به خودی خود راه می‌گشاید

علم به خودی خود راه می گشاید

فواید مطالعه در جنبه‌های فردی و اجتماعی

سؤال: نقش مطالعه، در جنبه های شخصی، اجتماعی و فعالیت های فرهنگی کجا است، اگر ممکن است این موضوع را بیشت

برنامه ‌بریزید تا برنامه ‌شوید

سؤال: برای مطالعه زمان خاصی را تعیین  كنیم یا در طول هفته روز خاصی را به مطالعه اختصاص  دهیم؟

توانایی عجیب دانشجویان در مطالعه

سؤال: در دوران دانشجویی، خارج از دروس رسمی، بیشتر چه بحث هایی را مطالعه کنی

مدیریت منحنی مطالعه

مدیریت منحنی مطالعه

مطالعه؛ مقدمه‌ی «ذكرِ بی‌نیاز از مطالعه»

مطالعه؛ مقدمه ی «ذكرِ بی نیاز از مطالعه»

تنها راه دریافت حقایق

سؤال: چه افرادی، با چه روحیه هایی باید مطالعه  کنند؟