نمازهای نافله را بخوانید (صوت و متن)

موضوع: 
خواندن نوافل یک توفیق الهى است. چرا از این توفیق استفاده نکنیم؟ ان ‌شاء اللَّه فرصت هاى ماه رمضان را مغتنم بشمارید...

نمازهای نافله را بخوانید - مقام معظم رهبری

  • من به ذهنم رسید که این توصیه را هم عرض کنم که این نوافل سى و۴ رکعتى که براى نمازهاى روز و شب وارد شده است، بسیار با ارزش است. ماه رمضان فرصت خوبى است. ما غالباً اهل نوافل نیستیم. ولى ماه رمضان که مى شود، چه مانعى دارد؟ کدام کار با دهان روزه، بهتر از نماز خواندن؟ ۴ رکعت نماز ظهر است، قبل از این ۴ رکعت، هشت رکعت نافله دارد؛ ۴ دو رکعتى. ۴ رکعت نماز عصر است و قبل از این ۴ رکعت، هشت رکعت نافله ى نماز عصر است.
  • این نوافل را بخوانید. همچنین نوافل مغرب را که از این ها مهم تر است؛ و نیز نوافل شب که ۱۱ رکعت است. همچنین نافله ى صبح که ۲ رکعت است. کسانى هستند که در ایام معمولى سال، برایشان مشکل است پیش از اذان صبح براى نماز شب بیدار شوند. ولى در این شب ها، به طور قهرى و طبیعى بیدار مى شوند. این یک توفیق الهى است. چرا از این توفیق استفاده نکنیم؟ ان شاء اللَّه فرصت هاى ماه مبارک رمضان را مغتنم بشمارید.

◘ بیانات مقام معظم رهبری در روز اوّل ماه مبارك رمضان۱۳۷۱/۱۲/۴

نمازهای نافله را بخوانید - مقام معظم رهبری

مطالب مرتبط و پیشنهادی :
ماه مبارک رمضان - ویژه نامه ضیافت الله
ویژه نامه احکام روزه و روزه داری
مجموعه استیکر ماه رمضان (ایام و مناسبتها)
دعاهای تصویری روزانه ماه مبارک رمضان
ویژه نامه پیام ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان
ویژه نامه نشانی از آسمان - ویژه ماه مبارک رمضان
ویژه ماه مبارک رمضان - ویژه نامه چندرسانه ای ماه ترین ماه

فایل: 
دانلود فایلاندازه
Audio icon دانلود کلیپ صوتی اهمیت نوافل در کلام رهبر انقلاب۵۲۰.۷۷ کیلوبایت
Share