مباحث اعتقادی

آیت الله میرباقری

فیلسوفان مسلمان، در عمل حاکمیت ایمان بر فلسفه را پذیرفته اند. آنان مسلمانانه زیسته و خواسته اند ایمان خود را عقلانی کنند. در مقیاس کلی، جهت گیری ایمان در فلسفه محفوظ است و هیچ کدام از فلاسفه مسلمان به شرک، انکار معاد و...

آیت الله میرباقری

وقتی اسلام، یک دین جامع است، و کلمه توحید فراگیر است و همه عرصه های حیات را در بر می گیرد و هیچ زاویه ای از زوایای زندگی بشر نیست که از پرستش خداوند و توحید مستثنی شود، بی شک باید احکام سرپرستی جریان پرستش خدای متعال را در همه ابعاد تامین نماید...

آیت الله میرباقری

رویکرد دیگری هم وجود دارد و آن این است که غرب که زادگاه حکمتش یونان است، فیلسوف گراست اما شرق، پیغمبرگراست؛ یعنی دو مکتب هستند و دو مسیر را طی کرده اند

آیت الله میرباقری

اگر کسی به مقام معرفت رسید، این معرفت، مأموریت های تاریخی و اجتماعی برای انسان درست می کند. این مأموریت در ادوار مختلف، متناسب با دور بودن و یا نزدیک بودن به عصر ظهور متفاوت خواهد بود. در دوره ما، باید حضور در تمهید برای ظهور...

آیت الله میرباقری

گر حیات طیبه به «محیط ولایت الله» و «ولایت معصوم علیه السلام» و نور و هدایت نیز به «نور ولایت معصوم علیه السلام» تعریف گردد، نقطه مقابل آن عبارت خواهد بود از: «ضلال» و «كفر» و «نفاق» که در واقع آثار ولایت اولیاء طاغوت هستند. جریان ولایت اولیاء...

آیت الله میرباقری

فرصتی بهتر از  عاشورا نیست. در عاشورا نسیم عاشورای سال 61 هست و پرواز کردن خیلی آسان است. کسی که در این فضا نتواند پرواز کند چه زمانی می تواند؟ فرمود در ماه رمضان اگر آمرزیده نشدید دیگر خبری نیست، بجز یک عصر عرفه ای که می آید. چون درهای رحمت...

آیت الله میرباقری

در اربعین میرلوحی روایت آمده، که سیدالشهداء در شب عاشورا، بعد از آنکه اصحابشان استقامت کردند و ماندند، بشارتی که به آنها دادند، بشارت رجعت بود. فرمودند که نگران نباشید، ما دوباره بر می گردیم که آن هنگام...

آیت الله میرباقری

نگاه دوم به سوره / جریان بندگی و مواقف رسول اکرم(ص) و برخورد فراعنه و پایان آن