فیلم / زمان دقیق امساک و افطار در ماه رمضان چه موقعی است؟ - حجت الاسلام مرتجی

لیست
  • فیلم / زمان دقیق امساک و افطار در ماه رمضان چه موقعی است؟ - حجت الاسلام مرتجی
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : زمان دقیق امساک (زمانی که در سحر دیگر نمی توانیم چیزی بخوریم) و افطار در ماه رمضان چه موقعی است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام مرتجی

Share