احکام نموداری اعتکاف - طبق نظرات آیت الله خامنه ای

احکام نموداری اعتکاف
احکام نموداری اعتکاف طبق نظرات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

به مناسبت ایام اعتکاف، احکام نموداری اعتکاف شامل ۹ تصویر با موضوعات:
معرفی اعتکاف، اقسام اعتکاف، شرائط اعتکاف، نیت اعتکاف، احکام مسجد در اعتکاف، خروج فوری از مسجد، خروج معتکف از مسجد، محرمات اعتکاف، قضاء اعتکاف، اعتکاف مسافر و کفاره محرمات اعتکاف برگرفته از جزوه احکام اعتکاف که درقسمت احکام موضوعی پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) قرار دارد، تهیه و تنظیم گردیده بود در اختیار علاقه مندان قرار داده می شود.

Share