کلیپ / چه دین قشنگی داریم! - آیت الله فاطمی نیا

لیست
  • کلیپ / چه دین قشنگی داریم! - آیت الله فاطمی نیا
در محضر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا

موضوع : چه دین قشنگی داریم!
سخنران : آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا
زمان : 03:16

--------------------------------

- یا ارحم الراحمین ... ان رحمتی وسعت کل شی...

Share