سروده جدید استاد غلامرضا سازگار در وصف سردار دلها

اشعار شهادت حاج قاسم سلیمانی؛
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
سروده جدید استاد غلامرضا سازگار در وصف سردار دلها به مناسبت شهادت سردار رشید و سرافراز اسلام و انقلاب، حاج قاسم سلیمانی

سروده جدید استاد غلامرضا سازگار در وصف سردار دلها

سروده جدید استاد غلامرضا سازگار در وصف سردار دلها به مناسبت شهادت سردار رشید و سرافراز اسلام و انقلاب، حاج قاسم سلیمانی (رضوان الله تعالی علیه)

سروده جدید استاد غلامرضا سازگار در وصف سردار دلها

ای نـور چشـم قافله سالار انقلاب
سـربـاز سیـدالشهـدا یـار انقلاب
فرزند برگزیده ایثار و عشق و خون
جان بر کـف همیشه بیدار انقلاب
               عباس قطعه قطعه بی‌دست و سر شده
               یـک عمـر پیـش تیر بـلاها سپـر شده
سردار عشق گوی سعادت مبارکت
در کام سرخ مرگ عبادت مبـارکت
سرلشکـر شهیـد سلیمـانی عـزیز
در بزم خون لباس شهادت مبارکت
                         حقـا کـه دشمنان پـر از ادعـای تو
                          چون مور له شدند همه زیر پای تو
آزاده‌ای کـه بـود گـرفتـار انقلاب
مقداد و حجر و میثم تمار انقلاب
ایـام قتـل جعفـر طیـار تـا خـدا
پـرواز کــرد جعفـر طیـار انقلاب
                  از قطره قطره خون دلش خیزد این پیام
                  ظــل بلنــد رهبــرمـان بــاد مستدام
هرچند شب شد نصیب دل ما عزای او
در بـاغ خلـد وصل خـدا شد جـزای او
دستش ز تن جدا شد و بال عروج یافت
آغــوش بــاز کـــرد خمینـی بــرای او
                     پیغـام او بـه صحنـه عالم علم شود
                     کی نخل انقلاب چهل ساله خم شود
دلداده حسین چه زیبا شهید شد
آن محور خدای تعالی شهید شد
از بسکه بـود سـوخته آل فاطمه
در موسم شهادت زهرا شهید شد
                میثم قسم به عشق که صبح شهادتش
                 زیبـاتــر است از شـب و روز ولادتش

سروده جدید استاد غلامرضا سازگار در وصف سردار دلها

مطالب مرتبط و پیشنهادی :
ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی
ویژه نامه سردار آسمانی مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی
بانک تصاویر سردار سلیمانی - ویژه نامه سیمای آسمانی

پدیدآورنده: 
Share