شرح فرازهای دعای روز هجدهم ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز هجدهم ماه رمضان
وقتی بنده‏ ای در دل شب تاریک با خدای خود خلوت کند، پروردگار قلب او را نورانی می ‏کند. تا از راه شب‏ زنده ‏داری وارد نشوی، غیر ممکن است که بتوانی به سوی خدا سفر کنی!

شرح فرازهای دعای روز هجدهم ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز هجدهم ماه رمضان از سری مجموعه راه بهشت شامل مفاهیم مهم تربیتی در چند فراز تقدیم حضورتان می گردد...

꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان:

اللَّهُمَّ نَبِّهْنِی فِیهِ لِبَرَکَاتِ أَسْحَارِهِ‏ وَ نَوِّرْ فِیهِ قَلْبِی بِضِیَاءِ أَنْوَارِهِ وَ خُذْ بِکُلِّ أَعْضَائِی إِلَی اتِّبَاعِ آثَارِهِ بِنُورِکَ یَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِین‏.
خدایا، مرا در این روز برای درک برکات سحرها، بیدار و متنبه ساز و دلم را به روشنی انوار سحر منور گردان و تمام اعضایم را برای آثار و برکات این روز مسخر فرما، به حق نور خود ای روشنی بخش دل های عارفان.

꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰

فراز اول: اللَّهُمَّ نَبِّهْنِی فِیهِ لِبَرَکَاتِ أَسْحَارِهِ وَ نَوِّرْ فِیهِ قَلْبِی بِضِیَاءِ أَنْوَارِهِ.

خدایا در این ماه مرا متنبه کن تا از برکات سحرهای ماه رمضان استفاده کنم، و اهل سحر باشم و شاید جهت آن هم این است که در سحر اهل گناه در خوابند و کمتر گناه می شود و هر زمان و مکانی که کمتر گناه شود، مورد توجه، رحمت الهی است .

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ
از یمن دعای شب و ورد سحری بود

برای آماده شدن قلب، باید شب ها بلند شد، «ان الله تبارک و تعالی ینظر فی الاسحار الی قلوب‏ المتیقظین؛[۱]». پروردگار در سحرها به قلوب بیداران نظر می ‏کند. همت کن و سحرها بیدار شو؛ سفر الی ‏الله بدون شب ‏زنده‏ داری غیر ممکن است‏ «ان العبد اذا تخلی بسیده فی جوف اللیل المظلم و ناجاه اثبت الله النور فی قلبه؛[۲]». وقتی بنده‏ ای در دل شب تاریک با خدای خود خلوت کند، پروردگار قلب او را نورانی می ‏کند. تا از راه شب‏ زنده ‏داری وارد نشوی، غیر ممکن است که بتوانی سفر الی الله بکنی! باید این قسمت را داشته باشید. تمام اولیاء و علمای اعلام و بزرگان دین، اهل شب ‏زنده ‏داری بوده ‏اند.

꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰

فراز دوم: وَ خُذْ بِکُلِّ أَعْضَائِی إِلَی اتِّبَاعِ آثَارِهِ.

خدایا تمامی اعضاء مرا طوری قرار ده که از آثار این ماه پیروی کنم پس این ماه آثار و برکات و انواری دارد و معلوم می شود که زمان های مختلف از نظر نورانیت و برکات متفاوت هستند؛ درست است که زمان خاصیت حرکت مواد عالم است، اما این ها هم بر حسب معنویت با شرایط خاصی که پیدا می کنند متصل به عالم بالا هستند.

꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰

فراز سوم: بِنُورِکَ یَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِین.

خدایا، تو را به نور خودت قسم می دهم که این حاجت من را برآورده کنی! معلوم می گردد که این اموری که در صدر دعا خواستیم به عنوان مصداق و از کانال نور به ما می رسد.

پی نوشت:
۱. 
المحجة البیضاء، للفیض الکاشانی ج ۲، ص ۳۹۹.
۲. الامالی، للشیخ الصدوق ص ۳۵۴.

شرح فرازهای دعای روز هجدهم ماه رمضان
Share