چه کسی یار واقعی امام زمان است؟/حجت الاسلام علیرضا پناهیان

لیست
  • چه کسی یار واقعی امام زمان است؟/حجت الاسلام علیرضا پناهیان
موضوع: 
ما پیغمبر فرستادیم «لِیَعْلَمَ اللَّهُ»؛ تا معلوم بشود برای خدا «مَنْ یَنْصُرُهُ»، کی خدا را؟ «وَ رُسُلَهُ»، و پیامبران الهی را کمک می‌کند

چه کسی یار واقعی امام زمان است؟/حجت الاسلام علیرضا پناهیان

ما پیغمبر فرستادیم «لِیَعْلَمَ اللَّهُ»؛ تا معلوم بشود برای خدا «مَنْ یَنْصُرُهُ»، کی خدا را؟ «وَ رُسُلَهُ»، و پیامبران الهی را کمک می کند پنهانی! «بِالْغَیْبِ!»  مسئولینی که اگر نظارت بالا سرشان نباشد دزدی می کنند یا کم می گذارند، اینها هیچ کدام یار امام زمان نمی شوند. نیستند که هیچی، نمی شوند! یار امام زمان کیست؟ اویی که هیچ کس بهش نظارت نمی کند دارد خودش را برای امام زمان می کُشد. پنهانی کمک می کنی؟ یا نه ولت کنند فکر خودت هستی؟! «لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ»؛ کی پنهانی کمک می کند؟

Share