چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ | علیرضا پناهیان

لیست
  • چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ | علیرضا پناهیان
موضوع: 
نماز در مرحله اول رعایت ادب است نه عشق بازی با خدا، تا گفته میشه نماز...

چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟/ کلیپ کوتاه از سخنان استاد پناهیان 

حجت الاسلام علیرضا پناهیان: نماز در مرحله اول رعایت ادب است نه عشق بازی با خدا، تا گفته میشه نماز خیلی ها فکر می کنند نماز خوب یعنی اینکه از اول تا آخر اشک بریزی و از خوف خدا بلرزی و بترسی ...

مطالب مرتبط: 
Share