از کجا بفهمیم خدا هر امتحان رو با چه قصدی از ما می گیره؟ / حجت الاسلام پناهیان

لیست
  • از کجا بفهمیم خدا هر امتحان رو با چه قصدی از ما می‌گیره؟ / حجت الاسلام علیرضا پناهیان
موضوع: 
حجت الاسلام پناهیان : می گوید آقا مشورت می خواهم. می گویم بابا من به خدا مشاور خوبی نیستم! اختلاف خانوادگی پیدا کردیم. من چه می دانم؟ می گوید بالاخره شما بگو من چه کار کنم؟! تحمّل کنم این همسر را یا نه؟! می گویم من چه می دانم؟

از کجا بفهمیم خدا هر امتحان رو با چه قصدی از ما می گیره؟ / حجت الاسلام پناهیان

حجت الاسلام علیرضا پناهیان : می گوید آقا مشورت می خواهم. می گویم بابا من به خدا مشاور خوبی نیستم! اختلاف خانوادگی پیدا کردیم. من چه می دانم؟ می گوید بالاخره شما بگو من چه کار کنم؟! تحمّل کنم این همسر را یا نه؟! می گویم من چه می دانم؟! به خیلی چیزها وابسته است. بعضی ها خیلی دل شیری دارند همین جوری از دم مشورت می دهند، تو برو این کار را بکن! چه کار می کند؟ خیلی ملاحظات می خواهد!بعضی از دوستان می گویند که خب شما روشن نکردی که من مثلاً با خانواده ام پدر و مادرم همکارم دعوایم شده بگویم امتحان است صبر کنم؟ یا بگویم امتحان است جدا بشوم مثلاً؟ اگر می توانی ببین این امتحان کدام نقطه ضعف تو را می خواهد حل کند؟، در سخنرانی استاد علیرضا پناهیان .

Share