تقوا مقدمه ایمان / حجت الاسلام علیرضا پناهیان

لیست
  • تقوا مقدمه ایمان / حجت الاسلام علیرضا پناهیان
موضوع: 
نماهنگ زیبا از سخنرانی استاد علیرضا پناهیان در مورد تقوا مقدمه ایمان، این اشتباه است که ما تلقّی کنیم حتماً قبل از تقوا ایمان لازم است. کمااینکه این اشتباه است اگر تصوّر کنیم ایمان مهم تر از تقواست

تقوا مقدمه ایمان / حجت الاسلام علیرضا پناهیان

 حجت الاسلام علیرضا پناهیان : این اشتباه است که ما تلقّی کنیم حتماً قبل از تقوا ایمان لازم است. کمااینکه این اشتباه است اگر تصوّر کنیم ایمان مهم تر از تقواست اصولاً. در قرآن کریم می فرماید «إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقینَ»؛ من فقط از متّقین کارشان را قبول می کنم. نمی فرماید از مؤمنین. قابیل مؤمن به خدا بود و الّا حسادت به هابیل نمی کرد. قربانی داده بود، عبادت کرده بود و دعوایش با هابیل این بود که چرا خدا تو را بر من ترجیح داد؟ پس ایمان به خدا داشت. ابلیس ایمان به خدا داشت. یا عالی ترین مرتبۀ ایمان یقین داشت. قبولی عمل فقط از اهل تقواست. در خود قرآن آمده است بعضی ها ایمان مستودع دارند. یعنی ایمان دارند بعد کافر می شوند. تعریف رسمی نفاق در قرآن در سورۀ منافقین این است که بعد از ایمان کافر می شوند. منافق یک همچین کسی است. روز عاشورا امام حسین فرمود «أکفرتم بعد ایمانکم؟» آیا شما کافر می شوید بعد از مؤمن بودن؟

Share