کلیپ تصویری -زندگی آسوده و آرام/ حجت الاسلام پناهیان

لیست
  • کلیپ تصویری - زندگی آسوده و آرام/ حجت الاسلام پناهیان
موضوع: 
حجت الاسلام علیرضا پناهیان: آسوده زندگی کردن مقصود خداست، آسوده تر زندگی کردن مقصد بسیاری از احکام اللهی هستش

کلیپ تصویری - زندگی آسوده و آرام/ حجت الاسلام پناهیان

حجت الاسلام علیرضا پناهیان: آسوده زندگی کردن مقصود خداست، آسوده تر زندگی کردن مقصد بسیاری از احکام اللهی هستش، آسوده تر زندگی کردن شاخص معنویت...

Share