کنترل شهوت/ استاد محمد شجاعی-(قسمت اول)

لیست
  • کنترل شهوت/ استاد محمد شجاعی-(قسمت اول)
موضوع: 
سلسه مباحث استاد محمد شجاعی با موضوع "کنترل شهوت" تهیه شده در موسسه منتظران منجی

کنترل شهوت/ استاد محمد شجاعی-(قسمت اول)

سلسه مباحث استاد محمد شجاعی با موضوع "کنترل شهوت" تهیه شده در موسسه منتظران منجی

عوامل موثر درافزایش و یا کاهش تمایلات جنسی چیست؟ آیا بیماری هایی مثل خودارضایی، منحصر به محدوده سنی خاصی است؟ آیا این بیماریها قابل درمانند؟

پدیدآورنده: 
Share