کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۵

تقوا تلاش برای برداشتن محدودیت ها و مراقبتی کاملاً هوشمندانه است، نه الزاماً نسبت به امور حرام... حتّی صورت های مقدّس، اگر باعث حجاب بین ما و خداوند و اهل بیت (علیهم السلام) شوند، نیازمند مراقبت و پرهیزند...

کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۵

پنجمین جلسه از کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی؛ که با این دوره مهارت های کنترل نفس، و حفظ طهارت نیّات و رفتار و اعمال مان را آرام آرام خواهیم آموخت.

باشد که در پایان این مجموعه، قدرت کافی برای مهارِ خواهش های نفس مان پیدا کنیم!

تقوا تلاش برای برداشتن محدودیت ها و مراقبتی کاملاً هوشمندانه است، نه الزاماً نسبت به امور حرام... حتّی صورت های مقدّس، اگر باعث حجاب بین ما و خداوند و اهل بیت (علیهم السلام) شوند، نیازمند مراقبت و پرهیزند...

پدیدآورنده: 
Share