روانشناسی قلب - بخش اول/ استاد محمد شجاعی

استاد محمد شجاعی: یه کسی که با خدا رابطه اش خوب نیست یعنی عاشق خدا نیست، خدا را نمیخواد، دلش برای خدا تنگ نمیشه، اصلا فکر خدا نیست، بدون خدا هم راحت میتونه سر بکنه، این انحراف پیدا کرده، فوق عقلش یعنی اینو میخواد ...

روانشناسی قلب  - بخش اول/ استاد محمد شجاعی

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی با عنوان روانشناسی قلب بخش اول

استاد محمد شجاعی: یه کسی که با خدا رابطه اش خوب نیست یعنی عاشق خدا نیست، خدا را نمیخواد، دلش برای خدا تنگ نمیشه، اصلا فکر خدا نیست، بدون خدا هم راحت میتونه سر بکنه، این انحراف پیدا کرده، فوق عقلش یعنی اینو میخواد ...

مطالب مرتبط: 
پدیدآورنده: 
Share