کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۲۵

شیطان گاهی زیرکانه، میان انسانها تفویض وظایف میکند، مثلا مسئولیت حمله از عقب (یادآوری گذشته) و سرزنش کسی را، به من یا شما، محول می سازد!

کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۲۵

بیست و پنجمین جلسه از کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی؛ که با این دوره مهارت های کنترل نفس، و حفظ طهارت نیّات و رفتار و اعمال مان را آرام آرام خواهیم آموخت.

برای دسترسی به سایر قسمتها اینجا کلیک کنید

باشد که در پایان این مجموعه، قدرت کافی برای مهارِ خواهش های نفس مان پیدا کنیم!

شیطان گاهی زیرکانه، میان انسانها تفویض وظایف میکند، مثلا مسئولیت حمله از عقب (یادآوری گذشته) و سرزنش کسی را، به من یا شما، محول می سازد!

اگر چنین کنیم؛ دقیقا مطابق دستور شیطان عمل کرده ایم. 

هرچه انسان در تمرین خویشتن داری، موفق تر عمل کرده باشد؛ در چنین شرایطی، سطح مقاومتش، برای همراه شدن با شیطان، بالاتر خواهد بود.

Share