روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۳۰

اگه کسی فکر بکنه که مثلا آدم خوبی داره خدمت میکنه تو جامعه به مردم...

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۳۰

اگه کسی فکر بکنه که مثلا آدم خوبیه، داره خدمت میکنه تو جامعه، به مردم بعد به مردم داره میرسه، بعد آدم خوبی هم هست، مسجدم داره میره، حسینیه هم داره میره، نمیدونم چنین و چنان ... بعد فکر بکنه میتونه جلو بزنه ... بعد فکر بکنه درست داره زندگی میکنه...

برای دسترسی به سایر بخشهای روانشناسی قلب استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

Share