پاورپوینت درس ۲ تفکر و سواد رسانه ای - پیام همبرگری

موضوع: 
پاورپوینت درس دوم تفکر و سواد رسانه ای - ویرایش دوم - شامل کلیپ ها و کلیه مطالب مورد نیاز جهت تدریس
پاورپوینت درس 2 تفکر و سواد رسانه ای - پیام همبرگری

پاورپوینت درس ۲ تفکر و سواد رسانه ای - پیام همبرگری

پاوریپونت درس دوم تفکر و سواد رسانه ای - ویرایش دوم - شامل کلیپ ها و کلیه مطالب مورد نیاز جهت تدریس - تنظیم و تهیه: مهندس رامین کامجو

در نسخه به روز رسانی شده پاورپوینت درس دوم این موارد تغییر کرده است:

۱- با توجه به پیچیدگی درک مفهوم زیرمتن برای مخاطبان، مثالهایی برای درک این مفهوم مهم اضافه شده است.
۲- فیلم شورلت نوا برای درک بهتر سه مفهوم متن، زیرمتن و فرامتن اضافه شده است.
۳- برخی فیلمهای غیرضروری از پاورپوینت حذف شده است.


پس از مروری بر کلیات کتاب، تعریف سواد رسانه ای و مروری بر آینده رسانه ها و لزوم حرکت هرچه سریعتر به سمت سوادآموزی در حوزه رسانه، درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه ای به بیان یک چارچوب کلی در تحلیل پیامهای رسانه ای می پردازد. این درس که با عنوان «پیام همبرگری» اولین مواجهه خود با مخاطب را رقم می زند، در واقع به بررسی ۳ عنصر بسیار مهم در تحلیل هر پیام رسانه ای می پردازد:

۱. متن
۲. زیرمتن
۳. فرامتن

در واقع برای تحلیل کامل هر پیام رسانه ای بایست آن اثر را در هر یک از سه لایه فوق مورد بررسی قرار داد و پرداختنِ صرف به یکی از این لایه ها، فهم ما را در مواجهه با یک پیام رسانه ای دچار نقصان می کند.

بعنوان تعریفی گذرا می توان هر یک از ۳ مورد فوق را اینگونه تعریف کرد:

۱. متن چیزی است که تولیدکننده پیام به شکلی صریح و بی واسطه آن را می سازد.
۲. زیرمتن توسط تولیدکننده به کمک فنون رسانه ای رمزگذاری و توسط مخاطب  بسته به دانایی و توانایی وی رمزگشایی می شود.
۳. فرامتن فراتر از ساختار رسانه و خارج از خواست و اراده تولیدکننده و مصرف کننده پیام است و به فرهنگ، وضعیت زمانی و مکانی و عناصر بیرونی پیام برمی گردد.

 

دسترسی به سایر پاورپوینت های کتاب تفکر و سواد رسانه ای مهندس رامین کامجو

دسترسی به کل پاورپوینتهای کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

مطالب مرتبط :
دانلود کتاب تفکر و سواد رسانه ای برای پایه دهم

مرور کلی درس ۱ کتاب تفکر و سواد رسانه ای

دانلود پاورپوینت درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه ای
پاسخ فعالیتهای درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه

منبع : کانال مهندس رامین کامجو

پدیدآورنده: 
Share