پاورپوینت درس ۳ تفکر و سواد رسانه ای - پنجگانه سواد رسانه ای

موضوع: 
سومین درس از کتاب تفکر و سواد رسانه ای به یکی دیگر از مفاهیم اساسی در فهم سواد رسانه ای می پردازد. در این درس «سوالات پنجگانه سواد رسانه ای» مطرح می شود که از عناصر شش گانه ارتباطات گرفته شده است.
پاورپوینت درس 3 تفکر و سواد رسانه ای - پنجگانه سواد رسانه ای

پاورپوینت درس ۳ تفکر و سواد رسانه ای - پنجگانه سواد رسانه ای

پاوریپونت درس سوم تفکر و سواد رسانه ای - ویرایش دوم - شامل کلیپ ها و کلیه مطالب مورد نیاز جهت تدریس - تنظیم و تهیه: مهندس رامین کامجو

در به روز رسانی این درس موارد زیر اصلاح شده است:

۱- اصلاح عناصر ششگانه ارتباطات و سوالات پنجگانه سواد رسانه ای
۲- تغییر چینش اسلایدها، کاستن صفحات زاید و افزودن اسلایدهای کاربردی برای فهم بهتر این درس
۳- به روزرسانی جدول صفحه ۲۳ کتاب درسی

سومین درس از کتاب تفکر و سواد رسانه ای به یکی دیگر از مفاهیم اساسی در فهم سواد رسانه ای می پردازد. در این درس «سوالات پنجگانه سواد رسانه ای» مطرح می شود که از عناصر شش گانه ارتباطات گرفته شده است.

در ابتدای این درس عناصر شش گانه ارتباطات توضیح داده می شود؛ عناصری شامل:

۱- فرستنده (مولف)
۲- پیام (محتوا)
۳- رسانه (تماس)
۴- گیرنده (مخاطب)
۵- رمزگان
۶- بافت (فرهنگ)

در ادامه درس سوم، با بیان اینکه وظیفه سواد رسانه ای، تبدیل مخاطب منفعل به فعال است، «سوالات پنجگانه سواد رسانه ای» که از عناصر اصلی ارتباطات گرفته شده اند را برای مخاطبان فعال بیان می کند. این سوالات از این قرار است:

۱- چه کسی این پیام را تولید کرده است؟ چرا این پیام استفاده شده است؟ (فرستنده و هدف)
۲- چه سبک زندگی، ارزشها و نظریاتی در این پیام ارائه شده یا از آن حذف شده است؟ (پیام)
۳- از چه قالب و فنونی برای جلب توجه مخاطب استفاده شده است؟ (رسانه و رمزگان)
۴- چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت دریافت می کنند؟ (گیرنده)
۵- این پیام در چه بستر و فرهنگی تولید شده است؟ (فرهنگ)

 

دسترسی به سایر پاورپوینت های کتاب تفکر و سواد رسانه ای مهندس رامین کامجو

دسترسی به کل پاورپوینتهای کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

مطالب مرتبط :
دانلود کتاب تفکر و سواد رسانه ای برای پایه دهم
ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای - رامین نامجو / درس سوم
پاسخ فعالیتهای درس سوم کتاب تفکر و سواد رسانه
پاورپوینت درس ۳ تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

منبع : کانال مهندس رامین کامجو

پدیدآورنده: 
Share