شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ از یاد مرگ غفلت نکنیم

لیست
  • شرح احادیث اخلاقی توسط رهبر معظم انقلاب / از یاد مرگ غفلت نکنیم
یک مهلتی، سرآمدی داریم ما که تا آن سرآمد حیات ما ادامه پیدا خواهد کرد. اجل یعنی سرآمد.

 شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ از یاد مرگ غفلت نکنیم

فی الکافی عن أمیرالمؤمنین علیه‌السلام ما أنزَلَ الموتَ حَقَّ مَنزَلَتِه مَن عَدَّ غَداً مِن أجَلِه؛ یک مهلتی، سرآمدی داریم ما که تا آن سرآمد حیات ما ادامه پیدا خواهد کرد. اجل یعنی سرآمد.

اگر کسی فردا را هم داخل در مدت مهلت خود و سرآمد خود بداند، مرگ را درست نشناخته است. «مرگ را در جایگاه خود قرار نداده است» یعنی مرگ را درست نشناخته است؛ کسی که تصور کند فردا هم جزو آن مدت فرصت ما و حیات ما هست. اگر کسی اینجور تصوری بکند، مرگ را نشناخته است.

منبع حدیث : کتاب الشافی، صفحه‌ی ۸۷۷

دسترسی به سایر جلسات : شرح احادیث اخلاقی توسط رهبری

Share