کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۱

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۱

انصاف، سخت ترین اما مهمترین کمال، از کمالات انسانی است! نه به راحتی به دست می آید، و نه بدون آن، رسیدن به یک باطن سالم، ممکن می شود! زیرا عاملی در درون انسان، دائماً در برابر این کمال، مقاومت می کند!!!

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و  تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

فایل: 
پدیدآورنده: 
Share

دیدگاه‌ها

و باز هم تشکر از لطف شما به خاطر قردادن به روز مطالب استاد .دعای خیر امام زمان نصیبتون

تشکر از حسن توجهتان و لطفتان و همچنین از اینکه پیگیر مباحث استاد هستید باعث قوت قلب و خوشحالی ماست...