پدر و مادر/ استاد محمد شجاعی

لیست
  • پدر و مادر/ استاد محمد شجاعی
مرز بی رحمیِ ما، نسبت به پدرانمان، به قدری باریک است؛ که اغلبِ ما نادانسته به آن دچاریم.

پدر و مادر/ استاد محمد شجاعی

مرز بی رحمیِ ما، نسبت به پدرانمان، به قدری باریک است؛ که اغلبِ ما نادانسته به آن دچاریم.

ـ محدوده ی این بی رحمی کجاست؟ 

ـ چگونه می توان از این آتش در امان ماند؟

ویژه ی میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام

بیشتر بخوانید: ویژه نامه روز پدر، روز مرد - میلاد امام علی علیه السلام

Share