کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲۵ - روح گرسنه

کسی که می تواند خود حقیقی اش را بدون آب و غذا رها کند؛ حتما از حق دیگران هم راحت می گذرد.

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲۵ - روح گرسنه

انصاف، هرگز از روح گرسنه صادر نمی شود...

اولین رفتار منصفانه ی هر انسان، که زمینه ی رعایت انصاف در حق دیگران است؛ گم نکردن، رها نکردن، و کم نکردن تغذیه ی بخش انسانی در لابلای فعالیت های بخش حیوانی ماست. 

کسی که می تواند خود حقیقی اش را بدون آب و غذا رها کند؛ حتما از حق دیگران هم راحت می گذرد.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share