کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۲ - بزرگترین بی انصافی

بزرگترین بی انصافی را، تمام انسانها، در حق خودشان، مرتکب می شوند. ولی عموماً از ادراک آن ناتوانند، تا زمانی که حجابهای مادی از پیش چشمانشان کنار می روند، و متوجه این خسارت عظیم می شوند ... 

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۳۲ - بزرگترین بی انصافی

بزرگترین انصاف در حق خودمان، مأنوس کردن کودک عزیز روان مان با اهل آسمان است.

بزرگترین بی انصافی را، تمام انسانها، در حق خودشان، مرتکب می شوند. ولی عموماً از ادراک آن ناتوانند، تا زمانی که حجابهای مادی از پیش چشمانشان کنار می روند، و متوجه این خسارت عظیم می شوند ... 

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share