شعبان و آشتی کنان/ استاد محمد شجاعی - ۱

حس میکنی خدا، توی دلــت کمرنگ شده؟ یا سنگین شدی و یه چیزی به زمین بَندِت کرده؟

شعبان و آشتی کنان/ استاد محمد شجاعی - ۱

حس میکنی
خدا، توی دلــت کمرنگ شده؟

یا سنگین شدی
و یه چیزی به زمین بَندِت کرده؟

نترسیــا

اگه یه کم بجنبی
توی شعبان، میتونی تمومِ گذشته رو جبران کنی...

برای دسترسی به سایر قسمتهای مباحث "شعبان و آشتی کنان" اینجا کلیک کنید

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

شعبان و آشتی کنان/ استاد محمد شجاعی - 1

مطالب مرتبط :
ویژه نامه بر آستان جانان - ویژه ماه شعبان المعظم

فایل: 
پدیدآورنده: 
Share