کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۱ - انصاف در حق خانواده

کسی که در حق ریشه های زمینی و آسمانی خود انصاف را رعایت میکند؛ به رعایت انصاف در حق همه ی مخلوقات دیگر ، نزدیک تر و موفق تر است.

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۱ - انصاف در حق خانواده

منصف ترین انسانها؛ منصف ترین آنها در حق خانواده ی زمینی و آسمانی شان است.

به انصاف نزدیک ترند آنان که ؛
۱- برای اهل خانه ی خود بهترینند.
۲- برای خانواده ی آسمانی خود، بهترینند.

کسی که در حق ریشه های زمینی و آسمانی خود انصاف را رعایت میکند؛ به رعایت انصاف در حق همه ی مخلوقات دیگر ، نزدیک تر و موفق تر است.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share