کلیپ جامعه صالح از دیدگاه شهید سلیمانی

لیست
  • کلیپ جامعه صالح از دیدگاه شهید سلیمانی
حاج قاسم سلیمانی: جامعه ای صالح میشود، که افراد صالح بر آن حاکم شود

کلیپ جامعه صالح از دیدگاه شهید سلیمانی

حاج قاسم سلیمانی: جامعه ای صالح میشود، که افراد صالح بر آن حاکم شود

سخنان مهم شهید حاج قاسم سلیمانی پیرامون انتخاب اصلح که دیدن آن را به همه توصیه می کنیم.

کلیپ جامعه صالح از دیدگاه شهید سلیمانی

مطالب مرتبط و پیشنهادی :
ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی
ویژه نامه الگوی ماندگار ۴ / شهید حاج قاسم سلیمانی
بانک تصاویر سردار سلیمانی - ویژه نامه سیمای آسمانی
ویژه نامه سردار آسمانی مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی

فایل: 
دانلود فایلاندازه
فایل دانلود کلیپ جامعه صالح از دیدگاه شهید سلیمانی۱۵.۶۷ مگابایت
Share