مجموعه ارتباط موفق ۱۵ - کودک درون/ اساتید شجاعی و حاج علی اکبری

کسی که، در میان مشغله ها خودش را فراموش می کند؛ به راحتی دیگران را نیز فدا خواهد کرد.  

مجموعه ارتباط موفق ۱۵ - کودک درون/ اساتید شجاعی و حاج علی اکبری

اگر دل مشغولی به رابطه ای به فراموشی "کودک درون" ات انجامید؛ آن رابطه، محکوم به شکست است.

+ بیاناتی از استاد محمد شجاعی و حجت الاسلام حاج علی اکبری را در این زمینه بشنوید:

هر کدام از مشغله ها، علائق، روابط، رفاقت ها و ...  اگر؛ شما را چنان به خود مشغول کنند، که مراقبت و پرورش کودک عزیز روان تان از یادتان برود؛ قطعاً سببِ اصلیِ شکست شما در همان ارتباط خواهند بود.

کسی که، در میان مشغله ها خودش را فراموش می کند؛ به راحتی دیگران را نیز فدا خواهد کرد.  

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share