مجموعه ارتباط موفق ۱۶ - شیطان و ارتباطات/ اساتید شجاعی و حاج علی اکبری

تنها کسانی می توانند رابطه ی خود را از چنگ شیطانِ خود و طرف مقابل حفظ کنند که....؟؟

مجموعه ارتباط موفق ۱۶ - شیطان و ارتباطات/ اساتید شجاعی و حاج علی اکبری

ارتباطات، آسان شکل میگیرند، اما نگهداری و مراقبت از آنها، نیاز به مهارت آموزی دارد! (راههای دفع حملات شیطان)

+ بیاناتی از استاد محمد شجاعی و حجت الاسلام حاج علی اکبری را در این زمینه بشنوید:

 شما و کسی که با او در ارتباطید؛ هرگز باهم تنها نخواهید بود، مگر آنکه ؛ هم همراه شما و هم همراه او، یک "شیطان" وجود دارد، که می تواند بر شما یا او مسلط شده، و رابطه ی شما را تخریب کند.

تنها کسانی می توانند رابطه ی خود را از چنگ شیطانِ خود و طرف مقابل حفظ کنند که....؟؟

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share