مجموعه ارتباط موفق ۱۸ - همنشین بد/ اساتید شجاعی و فرحزاد

همنشین بد! نه فقط انرژی روح شما را که انرژی جسم تان را نیز، تحلیل برده، و در شما دافعه، تولید میکند.

مجموعه ارتباط موفق ۱۸ - همنشین بد/ اساتید شجاعی و فرحزاد

همنشین بد! نه فقط انرژی روح شما را که انرژی جسم تان را نیز، تحلیل برده، و در شما دافعه، تولید میکند.

+ بیاناتی از استاد محمد شجاعی و حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد را در این زمینه بشنوید:

- بسیاری از گره های زندگی شما،
- بسیاری از تنگی ها و انقباضات روح شما،
- بسیاری از کلافگی ها و حتی بیماری های جسم شما،

محصول انرژی های منفی و پُردافعه ایست که از همنشینان دونِ شأن انسانی تان، دریافت می کنید؛

شاید حتی هرگز خودتان این مسئله را بوضوح درک نکنید!

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share