موشن گرافیک همه ما به امنیت رای می دهیم !

لیست
  • موشن گرافیک همه ما به امنیت رای می دهیم !
بنا به کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو نعمت است که مورد غفلت است نعمت امنیت و نعمت سلامت، حال با درک ضرورت و مهمی این نعمت که اساس و پایه کار های ما ملزم به آن است باید در انتخاب هایمان دقت کرده و در این انتخابات شرکت کنیم

موشن گرافیک همه ما به امنیت رای می دهیم !

بنا به کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو نعمت است که مورد غفلت است نعمت امنیت و نعمت سلامت، حال با درک ضرورت و مهمی این نعمت که اساس و پایه کار های ما ملزم به آن است باید در انتخاب هایمان دقت کرده و در این انتخابات شرکت کنیم

موشن گرافیک همه ما به امنیت رای می دهیم !

مطالب مرتبط و پیشنهادی : ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز / ویژه انتخابات

Share