روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۹

استاد شجاعی: دل آباد یه دلی هست که توش حسادت نیست، توش تکبر نیست با چشم و هم چشمی ها نا آرام نمیشه...

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۹

استاد شجاعی: دل آباد یه دلی هست که توش حسادت نیست، توش تکبر نیست با چشم و هم چشمی ها نا آرام نمیشه با حسادت، رقابت، تکبر با زودرنجی و حساسیت با فکرهای منفی، کسی که دائماً افکار منفی میاد سراغش یکسره میشینه به گذشته فکر میکنه و غصه گذشته رو میخوره افکار منفی داره چرا اینجوری شد چرا اینجوری کردن خدا میگه بابا هرکی هرکاری کرده من که کفاره گناهات قرار میدم درجات آخرتی قرار میدم پس هرکی هرکاری کرده چه بدکرده باشه چه خوب نصیب شما خیره ...

دسترسی به سایر قسمتها : مباحث روانشناسی قلب استاد شجاعی

پدیدآورنده: 
Share