خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۱۶ / شناخت خود و خانواده حقیقی

قانون نا نوشته جهان هستی بر این اصل استوار هست؛ هرچه به اصل نزدیکتر، آرامش و شادی بیشتر

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۱۶ / شناخت خود و خانواده حقیقی

قسمت شانزدهم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه شانزدهم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 16 / شناخت خود و خانواده حقیقی

قانون نانوشته جهان هستی بر این اصل استوار هست؛ هرچه به اصل نزدیکتر، آرامش و شادی بیشتر

 غصه‌ها، سرگردانی‌ها، گم شدن در هیاهوی دنیا، نداشتن نشاط در زندگی، احساس پوچی و... به دلیل عدم وجود دو عامل بسیار مهم در زندگی است؛

   ۱. شناخت خودِ حقیقی
  ۲. شناخت خانواده حقیقی

⫸ چرا این دو عامل تا به این حد می‌تواند در مسیر رشد فردی و اجتماعی انسان موثر باشد؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 16 / شناخت خود و خانواده حقیقی

برای دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share