خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۱۸ / طریق تشابه به الله

ارادت و مودت با اهل بیت علیهم السلام؛ شرط ضروری برای رسیدن به خداوند است

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۱۸ / طریق تشابه به الله

قسمت هجدهم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه هجدهم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 18 / طریق تشابه به الله

ارادت و مودت با اهل بیت علیهم السلام؛ شرط ضروری برای رسیدن به خداوند است

❖ از آنجایی که خداوند، کمال مطلق است و هیچ کاری را بیهوده انجام نمی دهد،

-  برای آفرینش انسان هدف بزرگی را در نظرگرفته که؛ شبیه شدن و رسیدن به خود، یعنی "الله" است.
- و راهی بسیار روشن را نیز طراحی کرده تا رسیدن به این هدف برای انسان آسان شود.

⫸ این راه روشن چیست؟ و چگونه می توان از آن عبور کرد؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 18 / طریق تشابه به الله

برای دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share