خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۲۱ / نیاز به رهبری معصوم

برای تعلیم قرآن نیاز به آموزگاری مطهر از جنس خود قرآن است.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۲۱ / نیاز به رهبری معصوم

قسمت بیست و یکم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه بیست و یکم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

برای تعلیم قرآن نیاز به آموزگاری مطهر از جنس خود قرآن است.

❖ خداوند در قرآن کریم " نیاز بشر به وجود اهل بیت علیهم السلام" را در یک فرمول ساده بیان کرده است؛

    - برای راه یافتن به باطن کتابی معصوم، نیاز به رهبری معصوم است تا آن را به انسان تعلیم دهد.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

برای دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share