خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۲۴ / عوامل نیل به اهداف

عشق، موتور حرکت انسان به سمت خداوند و اطاعت سوخت این موتور است.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۲۴ / عوامل نیل به اهداف

قسمت بیست و چهارم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه بیست و چهارم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 24 / عوامل نیل به اهداف

عشق، موتور حرکت انسان به سمت خداوند و اطاعت سوخت این موتور است.

❖ رسیدن به هدفی که خداوند برای انسان در نظر گرفته، به دو عامل اساسی بستگی دارد؛

    - محبت همراه با اطاعت (مودّت)
    - عشق

 ⫸ این دو چگونه می توانند انسان را به خداوند برسانند؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

برای دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share