برنامۀ سلوکی هفتاد روزه (۲)

بدایة السلوک
اولین قدم در شروع سیر و سلوک عملی شناخت گناهان است و تصمیم بر ترک آن. پس در این مرحله یک هفته ای در دفترچه ای که می باید همیشه همراهمان باشد سعی میکنیم تا گناهان خویش را لیست نماییم و آن ها بر اساس شدت و ضعف و زشتی اولویت بندی نماییم.

پس از مطالعه مطالب پست قبل و آشنایی با کلیات این برنامه به توضیح این مراحل می پردازیم. هر مرحله برای هفت روز یعنی یک هفته تنظیم شده است. تمام دستورات هر مرحله در تمام مراحل بعد هم لازم الاجراست مگر اینکه در متن مرحله صراحتا تغییرش درج شده باشد. مانند ذکر که در مرحله دوم از لاحول و لا قوة الا بالله به استغفار تغییر می کند.

در ابتدا اهداف هر مرحله لیست شده است و سپس به توضیحات درباره آن مرحله پرداختیم. با کلیک بر روی بعضی از واژگان مشخص شده به رنگ آبی به توضیحات بیشتری می توانید دسترسی داشته باشید.

توضیحات مرحله اول:
۱- شناخت گناهانی که بدان مبتلاییم
۲-اولویت بندی گناهان
۳-تلاش برای اقامه نماز در اول وقت
۴-ذکر غالب لا حول و لا قوة الا بالله (در طول روز بی تعداد و بعد از هر نماز صد بار)

توضیحات:
اولین قدم در شروع سیر و سلوک عملی شناخت گناهان است و تصمیم بر ترک آن. پس در این مرحله یک هفته ای در دفترچه ای که می باید همیشه همراهمان باشد سعی میکنیم تا گناهان خویش را لیست نماییم و آن ها بر اساس شدت و ضعف و زشتی اولویت بندی نماییم. در کنار تمرکز بر روی این مساله ستون خیمه دین خویش را اعنی نماز را میباید استوار نموده تا بتوان خیمه دین را بر روی آن بنا نمود. سعی میکنیم در ابتدای وقت نماز ها را به جا آوریم و خود را عادت به این امر دهیم.
چون در ابتدای امر وساوس شیطانی بسیار زیاد و غالب است به ذکر لاحول و لا قوة الا بالله پناه میبریم و در ساعات فراغت آن را با توجه به معنی بدون تعداد بر زبان میرانیم و بعد از هر نماز صد بار این ذکر را با تعداد میگوییم.
در آخر این مرحله با بررسی دفترچه یاد داشت خویش وضعیت گناهان و اعمال خویش را محاسبه میکنیم و تلاش میکنیم در مرحله بعد بهتر از این مرحله باشیم.

مرحله دوم
۱- تمرکز بر روی گناه دارای اولویت اول
۲- دائم الوضو بودن
۳-ذکر غالب استغفار
توضیحات:
در هر مرحله ای از برنامه مرحله قبل غافل نخواهیم شد و به تکمیل آن مرحله خواهیم پرداخت.
در این مرحله بر روی  گناه اول خویش که درون دفترچه اولویت بندی نمودیم متمرکز میشویم. در همه حال مراقبیم که از آن گناه اجتناب نماییم و دفعات تکرار آن گناه را در دفترچه خویش ذیل مرحله دوم یاد داشت میکنیم.
طهارت دارای دو مرحله است. طهارت ظاهری و باطنی. طهارت ظاهری کم کم به جان نیز سرایت میکند. پس در این مرحله سعی میکنیم دائم الوضو شویم و بعد از هر وضو دو رکعت نماز به جا آوریم و بعد از هر نماز از خداوند خودش را بخواهیم. حتی میتوان به نیت نماز نافله آن را خواند که در حال راه رفتن هم جایز است خوانده شود.
ذکر غالب ما در این هفته و چند هفته بعد استغفار خواهد بود تا آثار شوم گناهان را از لوح نفس پاک کنیم.
در آخر این مرحله با بررسی دفترچه یاد داشت خویش وضعیت گناهان و اعمال خویش را بررسی میکنیم و تلاش میکنیم در مرحله بعد بهتر از این مرحله باشیم.

مرحله سوم:
۱- تمرکز بر روی گناه دارای اولویت دوم علاوه بر اولویت بالاترش
۲- خواندن یکی از مناجات خمس عشر به ترتیب هر روز صبح
۳- گفتن اذکار قبل از خواب
توضیحات:
در این مرحله بر روی گناه با اولویت دوم متمرکز میشویم و از گناه دارای اولویت اول نیز غافل نخواهیم شد و تلاش میکنیم هر دو را ترک کنیم.
هر روز صبح یکی از مناجات های خمس عشر(پانزده مناجات) را قرائت میکنیم تا شروع روزمان با یاد خدا و تاثیرات عجیب این دعا باشد.هر روز یکی از دعاها را به ترتیب می خوانیم. قبل از خواب اذکار مستحب قبل از خواب را می گوییم و با ذکر خدا به خواب میرویم. انتخاب این اذکار با خود شخص است.
ذکر غالب ما مطابق با هفته قبل استغفار خواهد بود. و به خواندن دعای خمس عشر هر صبح تا اخر این برنامه هفتاد روزه مداومت میکنیم.

مرحله چهارم:
۱- تمرکز بر روی گناه دارای اولویت سوم علاوه بر اولویت بالاترش
۲-حضور قلب در نماز
۳- کنترل زبان

توضیحات:
در این مرحله بر روی گناه با اولویت سوم متمرکز میشویم و از گناهان دارای اولویت بالاتر نیز غافل نخواهیم شد.
در این مرحله تمام تلاش خویش را برای حفظ حضور قلب در نماز به کار می بندیم. بدین صورت که با توجه به معانی نماز و اینکه در محضر چه کسی هستیم سعی میکنیم حضور تحصیل کنیم.
در طول این هفته مراقبت خویش را بر روی زبان متمرکز میکنیم و تمام خروجی های دهانمان را میپاییم و خطاهای زبان را در دفترچه یادداشت میکنیم.

مرحله پنجم:
۱-تمرکز بر روی گناه دارای اولویت چهارم علاوه بر اولویت بالاترش
۲-برنامه تفکر شبانه
۳- کنترل چشم

توضیحات:
در این مرحله بر روی گناه با اولویت سوم متمرکز میشویم و از گناهان دارای اولویت بالاتر نیز غافل نخواهیم شد.
در طول این هفته مراقبت خویش را بر روی چشم متمرکز میکنیم و تمام ورودیهای چشممان را میپاییم و خطاهای آن را در دفتر چه یاد داشت میکنیم. علاوه بر چشم از زبان نیز غافل نخواهیم شد.
هر شب دقایقی را حداقل ده دقیقه به تفکر در خویشتن و خدا و مرگ و اسرار عالم اختصاص میدهیم.

مرحله ششم:
۱-تمرکز بر روی گناه دارای اولویت پنجم علاوه بر اولویت بالاترش
۲-برنامه قرائت یک حزب قران به همراه معنی در هر روز
۳-کنترل گوش

توضیحات:
در این مرحله علاوه بر تمرکز بر گناه مدنظر این مرحله و  اولویت های سابق. روزانه یک حزب قرآن با توجه به معنی را در برنامه روزانه خویش خواهیم گنجاند.
در این مرحله تمرکز خویش را بر روی گوش متمرکز میکنیم و از وارد شدن اصوات نامناسب به ان جلوگیری به عمل می آوریم.
در آخر این مرحله با بررسی دفترچه یاد داشت خویش وضعیت گناهان و اعمال خویش را بررسی میکنیم و تلاش میکنیم در مرحله بعد بهتر از این مرحله باشیم.

مرحله هفتم:
۱-تمرکز بر روی گناه دارای اولویت ششم علاوه بر اولویت بالاترش
۲-بیداری در بین الطلوعین
۳-جبران عقب ماندگیهای مراحل قبل

توضیحات:
در این مرحله علاوه بر تمرکز بر گناه مدنظر این مرحله و اولویت های سابق. بین الطلوعین را بیدار میمانیم. حداقل چهل و پنج دقیقه بعد از اذان صبح می باید بیدار بمانیم. و در این زمان میتوانیم به خواندن دعای خمس عشر یا قرائت یک حزب قرآن بپردازیم.
اگر در انجام برنامه های مراحل قبل کمی و کاستی بود در این مرحله میباید جبران شود.

مرحله هشتم:
۱- تمرکز بر روی گناه دارای اولویت هفتم علاوه بر اولویت بالاترش
۲- بیداری نیم ساعت قبل از اذان صبح برای نماز شب

توضیحات:
در این مرحله علاوه بر تمرکز بر گناه دارای اولویت هفتم و اولویت های سابق. نوبت به خواندن نماز شب می رسد. نیم ساعت قبل از اذان صبح بر می خیزیم و به خواندن نماز شب به طور مختصر می پردازیم.

مرحله نهم:
۱- تمرکز بر روی گناه دارای اولویت هشتم علاوه بر اولویت بالاترش
۲- خود را در محضر خدا دیدن (حضور)
۳- ذکر غالب لا اله الا الله

توضیحات:
در این مرحله علاوه بر تمرکز بر گناه این مرحله و اولویت های سابق. تمام هم و غم خویش را متوجه حضور میکنیم. حضور کلید رسیدن به ماورای طبیعت است.
خویش را در همه ساعات سعی میکنیم در محضر خدا ببینیم . و عالم را به دید مظهریت برای اسماء و صفاتش بنگریم.
ذکر غالب ما در این مرحله لا اله الا الله خواهد بود که جایگزین استغفار میشود.

مرحله دهم:
۱-تمرکز بر روی گناه دارای اولویت نهم علاوه بر اولویت بالاترش
۲- حفظ حضور با توجه بیشتر
۳-ذکر غالب لا اله الا الله با توجه بیشتر.

توضیحات:
در این مرحله علاوه بر تمرکز بر گناه این مرحله و اولویت های سابق. تمام هم و غم خویش را متوجه حضور میکنیم. حضور کلید رسیدن به ماورای طبیعت است.
خویش را در همه ساعات سعی میکنیم در محضر خدا ببینیم .و عالم را به دید مظهریت برای اسماء و صفاتش بنگریم. در حضور میباید نسبت به هفته قبل جهش بیشتر انجام دهیم و در مراقبه بکوشیم
ذکر غالب ما در این مرحله لا اله الا الله خواهد بود که جایگزین استغفار میشود.در ادای لا اله غیر خدا را از دل بیرون میریزیم و با الا الله خدا را جایگزین میکنیم.

Share