اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

تخمین زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
در این نوشتار، اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام را جمع آوری کرده ایم
گلچینی از بهترین اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام 

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت، حضرت ثامن الحجج علیه السلام، در این بخش، اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام را جمع آوری کرده ایم. در ادامه با ضیاءالصالحین همراه باشید تا از اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام بهره ببرید.

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

امشب زمین و آسمان در آه و افغان رضا
هم آدم و جن و ملک شد مرثیۀ خوان رضا
***
بویِ غریبی رضا پیچیده تا عرش خدا
معصـومه دارد روضۀ شام غریبان رضا

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام / شعر: روز پایان صفر

دل شود غـرق عزا در روز پایانِ صفر
قاصـدک آرد زداغ هشتـمین مولا خبر
مرغ دل پر میزند سـوی خراسان رضا
تا سوگواری کند در سـوگ آن والا گهر
کفتران صحن او سرها بزیر و در سکوت
طبل ها، نقاره ها، خاموش اندر رهگذر
شهر مشهد می نماید بر تنش، رخت عزا
هیأتیها جملگی رو سوی مشهد در سفر
روز پایان صفر در طـوس غوغایی بود
زهر مامون لعین بر پیـکری کرده اثر
در بین هجرۀ در بسـته می نالد رضا علیه السلام
روی خاک افتاده آید از دهان خون جگر
یاد کوچه، مـادرش زهرا سلام الله علیها بخاطر آورد
یاد مادر بیشتر بر جان مولا زد شرر
در غریبی ناله زد اینک کجایی ای جواد
رس بـه فریاد پدر حالا کـه باشم محتضر
از مدینه آمد و بابا در آغـوشش گرفت
دید عالم امتزاجی بین خورشید و قمر
رازها بر جانشینش گفـت مولامان رضا
مرغ روحـش سوی عـرش کبریا بگشود پر
کربلا اکبر شهید و بود بابا شـاهدش
طوس جـان بسپرد بابا روی زانوی پسر
 
اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام
اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام 

درود آقا غریـب آشـنای طوس
بـه لطـف تـو دوباره اومـدم پابوس
درود آقا درود آقا
جواب تـو شـروع گریه زاریـمه
درود تـو، همـین اشـکای جاریـمه
سـلام آقا، درود آقا
خبر دارم کـه از کارام خبر داری
بحال مـن شبـیه ابرا می باری
ببخــش آقا، ببخـش آقا
چقـد خـوبه، نگفتـه هامو میدونی
چقد خوبـه کـه رو برنمیگردونی
ببخش آقا ببخش آقا
منم آهوت از اون روز کـه تـو صیادی
تو و دام تـو، میون صَحنِ آزادی
رضاجانم، رضا جانم
گره خوردم بـه عشقـت توی گوهـرشاد
دخیل بستم دلو بـه پنجره فولاد
رضاجانم، رضا جانم
درود آقا که همین حالا رو به روتونم
مـن اینجامو زیـارت نامـه میخونم
رضا جانم رضا جانم
درود آقا چـه شـعری رو لبم اومد
دلم از طوس تا صَحنِ کربلا پَر زد
رضـا جانم حسین جانم
درود آقا، کـه همین حالا رو بـه روتونم
مـن اینجامو، زیـارت نامـه میخونم
حسـین جانـم حسین جانم
بذار سایهات همیشه روسرم باشه
قرار مـا، شـب جمعه حـرم باشه
حسـین جانـم حـسین جانم

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام
اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام 

میشوم مسافرت هماره گذار منو گذرت
میشود طلا مس وجود حقیر مـن از نظرت
در راه حرم گویم از بار گناه خود
در حوض حرم شویم سیمای سیاه خود
دلتـنگ و غمین، بیتاب و حزین
برگشته حرم آلوده ترین
تـو را به جـان مادرت مرا مرانی از درت
مـن و تـرس از قبر و قیامت
تـو و حرف و قول شفاعت
گنبد و ضریح فقط بهانۀ دیدن روی تـو بود
اشک لحظۀ ورود نشانۀ دیدن روی تـو بود
با گوهر عشقـت شاد، در مسجد گوهـرشاد
چـشمم بـه ضـریح تـو از پنجرۀ فـولاد
در همهمه ها شد زمزمه ام
ذکـر و قسـم، یا فاطمه ام
تـو را به جـان مادرت مـرا مرانی از درت
مـن و تـرس از قبر و قیـامت
تـو و حرف و قـول شفاعـت
وقـت پر کـشیدنت سـرت روی پـای جوادت بود
وقـت دست و پا زدن چـه روضه ی سختی یـادت بود
لب تشنه شدی امّا، لب تشنۀ عریـان نه
تشییع شدی امّا، با زهر ستوران نه
گفتی ای غـریب از غربت او
با ابن شبیـب، روضۀ مگو
غریـب دشـت کربلا غریـب دشت کربلا
تـن پر زخـمت بین صحرا
سر خونینت روی نی ها

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام
 اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

اگر در راه باشم راه اگر در چاه هم هستی
همیشـه در کنارت شاد هستم، گاه هم غمگین
تـو در این لحظه های کمتر کوتـاه هم هستی
می آیـم در حـرم با رو سیـاهی در شـگفتم تـو
نه تنـها نیستی دلخور کـه خاطرخواه هم هستی
می آیم می نشـینم هی امین الله میخوانم
می آیم مینشینم کـه امـان الله هم هستی
تـو را در چهـرۀ دلدادگـانت خنده میبینم
نیاز و ناز و سـوز و حال و اشک و آه هم هـستی
شـب و روز مـن از نور تـو روشـن میشود باری
تـو خـورشیدی در این شـک نیست اما ماه هم هستی

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام 
اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

بند اول

مـن بنده وتویی سلطان ملـک دین
دسـت مرا بـگیر مـن خورده ام زمین
تا زائرت شـدم گفتـم کـه نوکرم
این افتـخار را مدیونِ مـادرم
ای رضاجان ای رضاجان
ای رضاجان ای رضاجان «۲»

بند دوم

باب الجواد تـو شد قبله گاه مـن
بـگذشته با توام هر سـال و ماه مـن
مـن گـریه میکنم در پای تربتت
عالم فدایـی یک لحـظه غربتت
ای رضاجان ای رضاجان
ای رضاجان ای رضاجان «۲»

بندسوم

ای پارۀ تن پیغمبر خدا
مـن زائر توام بنما نظربه مـا
شمس الشموسی بر تـو درود مـا
بر مـا عطا نما آقا تـو کربلا
ای رضاجان ای رضاجان
ای رضاجان ای رضاجان «۲»

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام
 اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

«و قبر بطوس» آه از محنتش
ملائک نوحـه خوان بر مصیبتش
درود بر آن روح
درود بر آن تن
صلی الله عـلیک یا اباالحسن
*** 
کشته شد وارث «یطهرکم»
عبا بر سر کـشید خورشید هشتم
آتـش گرفته
از زهر دشمن
صلـی الله علیـک یا اباالحـسن
***
در حجرۀ بسته زند دست و پا
جواد آمده بـه دیدن بابا
با چشم گریان
شده سـینه زن
صلی الله علـیک یا ابـا الحسن
***
و قبـر بطوس یا لها مـن مصیبت
شعر امـام رضا کـه بـه قـصیده دعبل افزود

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

حجرۀ دربسته گشته قتلگاهم
کی میرسد از مدینه قرص ماهم
از پا فتـادم برس بدادم
اجل بده مهلت تا آید جوادم
مولا رضا جـان
مولا رضا جـان مولا مولا رضا جان
از تب زهر کین پا تا سر مـن سـوخت
بسکه زدم پرپر بال و پر مـن سوخت
عبـا روی سر شد رستخیزم
چـه دیدنی در کوچـه شد افت و خیزم
در حجره رو بـه قبله شد دست و پایم
زاده ی زهرا، علی موسی الرضایم
پارۀ قلب پاک پیمبر
شد پاره پاره قلبش الله اکبر
مولا رضا جان

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

خورشید سر بـه زیر عبایی ز ابر برد
آن گونه از حدیث کسا ارث صبر برد
دریا ز باد فتنه بخود موج میگرفت
آن موج را به ساحل آرام قبر برد
چشم گهر فشان یتیمش گواه بود
وی را عدو ز شهر پیمبر بـه جبر برد
آن روز هر زنی کـه شنید از خزان باغ
یک شاخه تسلیـت بـه عزایی ستبر برد
آشـوب در تمامی ذراتِ عالم اسـت
خورشـید سر بـه زیر عبایی زابر برد

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام
 اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

آقاجون زائراتون ز کربلا اومدن
کربلا تا مشهد و عشق شـما آومدن
سوغات زائراتون فقـط یه کولۀ درده
تـو میـدونی کـربلا با حـالشون چـی کرده
آقاجون زائراتون تـو کـربلا چی دیدن
اینجوری با دلخون پابـوس تون رسیدن؟
دیـدن اونـجا جدت و بـه قتـلگاه کشـوندن
سرش و بریـدن و تـو خـاک و خـون نشوندن
دیدن عـمه زینبت تـو قتـلگاه سر میزد
با دو دستـش سرشو بـه زیر معجر میزد
هر طـرف می دوید و بانگ برادر میکرد
ظالـمی با خنجرش گلاش و پرپر میکرد
دسـتای عموتونم از تن اون جـدا بود
مشک آبـش و دیدن بـه هر طرف رهـا کرد
با چـه امید رقـیه رسیده بود کـنارش
با یه دنیا بهونه تـو چشم بیقرارش
فقط از لـب عمـو این حـرف و آروم شنید
کاش عـمو میـمرد ولی آه تـو رو نمی دید

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

بند اول

دلی کـه میتپه تـو سینه
تمـوم آرزوش همینهِ
یه روزی بـیاد و بتـونه
طبـیب دردشو ببیـنه
همه غصه مو میـدونی
حرفمو از چـشام میخونی
ببـین از دوری تـو آقا
پیـر شدم تـو اوج جونی
چـی میـشه آقا مـژده برام بیاری
بد بودنم رو بـازم بـه روم نـیاری
مثلِ قدیما دست روسرم بذاری
ضامن آهو یابن الزهرا رضا علیه السلام

بند دوم

سند بندگـیم دسـت تُو
آره زندگـیم پابسـت تُو
خـوردم از آب سـقا خونـت
شده ام تا ابـد مـست تُو
دل بـه عـشقت اقا سپردم
نون غیر تـو رو نخـوردم
آخریـن زیارت یادمه
دلـمو از حرم نبردم
یادم نمیـره با ذکر جانـم رضا
پـای عریان بـه سوی صَحنِ شـما
گریـه میکردم تا خـود گنـبد طلا
ضامن آهو یابن الزهرا رضا علیه السلام

بند سوم

واسـه اون دلایـی کـه تنـگه
کی میـگه آسـمون یه رنـگه
کربـلا نرفتم شنیدم
آسمـون حرم قشنگه
دیـگه دوری آقابسمه
حتّی یک نیم نیگا بسمه
دوری و دوسـتی کار مـن نیس
داغ کربوبلا بسـمه
شنـیدم آقا اونـی کـه تا خدا رفت
شـنیدم اقا هر شخصی کربـلا رفت
شنیـدم آقا از حـرم شـما رفت
ضامن آهو یابن الزهرا رضا علیه السلام

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

چی آومد آقا سرت وای
کسی نشد یاورت وای
بمیرم آقا نبـوده
کنار تو خواهرت وای
صدایِ غربت تـو پیچید میونِ کوچه ها
افتادی تـو یاد حسـین یاد داغ کربلا
کشـیدی بی کسی امّا
سِرت رو نی نرفت آقا
غریب اقا
شکـستی با زهر کین آه
افتادی رویِ زمین آه
ناله زدی مادرم وای
با ناله آتشـین آه
جواب نالۀ جگر سوز تو کسی نداد
تا وقتی که تـو حجره بالا سرت اومد جواد
گرچه سوخت دلت امّا
نموند جسمت بـه زیر پا
غریب آقا

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

شهر غربت و چشمایِ تَرم
می سوزه دلم می ریزه پرم
مسافر عـشق مادرم
شبیه یاس نیلوفرم
یه عمریهِ گریون از غم «شهیدۀ پشت درم ۲»
بر سر می کشم عبا
بسکه بی کسم خدا
بغـضم شعل هور شده « شبیه جدم مرتضی ۲»
می سوزه دلم خدا ۳
تـو فصلِ خـزون با قد کمون
می افتم زمیـن هرجا بیامون
نشستـه غـربت دوروبرم
بیـا جوادم بالا سرم
میخوام که لب تشنۀ جون بدم «دوباره باز شعله ورم ۲»
از کف رفته نای مـن
دیوارۀ عصایِ مـن
بـسکه ناتوون شدم «نمی بینه چشمایِ مـن ۲»
«می سوزه دلـم خدا ۳»

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام
اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام 

یا غـریب الغربا
تنها مـیان خـانه با حالی خـرابم
خونین جـگر از زهر کیـن در التهابم
دردی تـمام پیکرم در بر گـرفته
می پیچم و می نالم و در اضطرابم
بر روی خـاک افتاده و می نالم از درد
من هم چو جد اطهر خود بو ترابم
زهری کـه مامون داده آتش بر دلم زد
سوزد دل و لب تشنۀ یک جرعه آبم
دور از مدینه در غریبی میدهم جان
سوی عدم بی یار و یاور در شتابم
دل تنگ خویشانم در این وادی غربت
نام جوادم این زمان باشد خطابم
سر را بروی زانوی او میگذارم
او التیامی هست بر قلـب کبابم
هستم رضا یعنی کـه راضی بر قضایم
در راه حق گشـته شهادت انتخابم
شکر خدا مینوشم از جام شهادت
سرمست وصل از لذت این شرب نابم
وا میگذارم بر خدا خصم پلیدم
در انتظار وعدۀ روز حسابم

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام
 اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

نقاره میزنند چـه شوری بپا شده
عمری دلم مریض امـام رضا شده
پابوس شاه طوس می اید مسلما
جاماندهای کـه تشنۀ کربُبلا شده
حتّی برای گبر و مسیحی و ارمنی
پادشاه طوس ملجا و دار و شـفا شده
فولادهای پنجره فولاد از شـما
ارزش گرفته، برتر از هر طلا شده
ای عاشقان وجود امام رئوفتان
این روزها بـه زهر جفا مبتلا شده
تـعیین مرگ و زندگی عالم وجود
وابسته بر گذاشتن یک عبا شده

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام
 اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

بنام حضرت یار و بنام جانانم
پر از سکوت غمم یا کـه دل هـراسانم
غریـب و گم شـده در راه مانده حـیرانم
کنار جاده نشستم چقدر بیجانم
عجیب در بـه در کوچۀ خراسانم
دوباره قصۀ عـشق و جنون شده تکرار
بیا و داغ حرم را به قـلب مـن نگذار
هوا هوای گدایی رسیدهِ وقت قرار
قدم قدم بـه تـو نزدیک میشوم انگار
گدایِ خسته ات آمد درود سلطانم
دلم گرفته فدایت شوم دعایم کن
میان صَحنِ تـو دلداده ام صدایم کن
بیا و از همه غیر از خـودت جدایم کن
خراب کن مـن بد را خـودت بنایم کن
مریض و پرغم و دردم تویی تـو درمانم
همـیشه صحنۀ زیبا نمیرود از یاد
کنار حوض حرم رو بـه روی گوهرشاد
نـگاه مـن بـه زن پیر و خسته ای افتاد
کـه آب ودانه بـه کامِ کبوتران میداد
بیین کـه مـثل همه زائـران پریـشانم
صدایِ همه ی جمعیّت صدایِ زنان
صدایِ گریۀ طفلان صدایِ پیر و جوان
و صَحن ها کـه پر است از دعای این و آن
سرت همیـشه شـلوغ بوده شکـر آقاجان
برای غربـت مردی غریـب گریانم
همـان کـه دور مـزارش فقـط چندتایی
کبوترند و ندارند لانه وجایی
نـشانی حرمـش انتـهایِ زیبایی
مدینه کوچۀ غربـت پلاکِ تنهایی
همیشـه زائر آن سـرزمین پنهانم

اشعار و متن مداحی شهادت امام رضا علیه السلام

جهت مطالعات بیشتر، «ویژه نامه معین الضعفاء» را مطالعه نمایید.

پدیدآورنده: 
Share