خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۴۳ / مهمترین ابزار برای رسیدن به خدا

لازمه عشق به خلیفه الله، داشتن عشق به الله است...

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت ۴۳ / مهمترین ابزار برای رسیدن به خدا

قسمت چهل و سوم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه چهل و سوم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 43 / مهمترین ابزار برای رسیدن به خدا

لازمه عشق به خلیفه الله، داشتن عشق به الله است...

 

❖    مهم ترین ابزار برای رسانیدن انسان به مقصد نهایی (الله) "عشق" است؛ نه علم و دانش!

      -  این واقعیت، در ماجرای دانشمندان و عالِمان بسیاری که روز به روز بر علمشان افزوده شد، اما از آغوش خدا دورتر شدند؛ پیداتر از آفتاب است و کسی پیروز این میدان است که بداند؛ 

 ⫸  ۱. این اتفاقِ مرموز از کجا شروع می شود و به کجا می انجامد؟ 

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share