خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 44 / انواع دینداری

راز دین داری در دلدادگی است...

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 44 / انواع دینداری

قسمت چهل و چهارم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه چهل و چهارم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 44 / انواع دینداری

راز دین داری در دلدادگی است...

 

❖     انسان های دیندار دو دسته اند؛

      -  که یکی راه رسیدن به قرب خداوند را سریعتر طی می کند و دیگری دیرتر!

 ⫸  تفاوت این دو نوع دینداری در چیست؟  کدام یک سریعتر به مقصد می رسد و چرا؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share