خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 47 / شیوه ارج نهی به افکار زیبا

گر میسر نیست بر من کام او / عشق بازی میکنم با نام او

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 47 / شیوه ارج نهی به افکار زیبا

قسمت چهل و هفتم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه چهل و هفتم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 47 / شیوه ارج نهی به افکار زیبا

گر میسر نیست بر من کام او       عشق بازی میکنم با نام او

❖    افکار و خیال های زیبا عامل رشددهنده انسان است. و با این حساب؛

      -  افکار بد، خواب های بد، کابوس ها، اضطراب، چیزهای منفی... محصول خیال های بدون ارزش است.

 ⫸  چطور میتوان به افکار قیمت داد و آن را بزرگ کرد ؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share