خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 55 / عوامل محرومیت از ارتباط خصوصی با خدا و معصومین علیهم السلام

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی / گفتا که نیک بنگر، شاید رسیده باشی ...

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 55 / عوامل محرومیت از ارتباط خصوصی با خدا و معصومین علیهم السلام

قسمت پنجاه و پنجم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه پنجاه و پنجم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 55 / عوامل محرومیت از ارتباط خصوصی با خدا و معصومین علیهم السلام

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی

گفتا که نیک بنگر، شاید رسیده باشی ...

❖    چرا هنوز محبت خدا به خودمان را به اندازه‎ ی محبت والدین مان، باور نکرده ایم؟

      - چرا ما تصور میکنیم، ما باید طاهر و نورانی باشیم تا مورد توجه اهل بیت علیهم السلام باشیم؟
     - چرا ما هنوز توانایی رساندن خودمان را به یک ارتباط خصوصی با خداوند و یا معصومین نداریم؟

 ⫸  چه عاملی قلب ما را از دریافت چنین حقایقی، و لذت بردن از این روابط، محروم کرده است؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share