موشن گرافی| نیت روزه + ترجمه به زبان اشاره

لیست
  • موشن گرافی| نیت روزه + ترجمه به زبان اشاره (1)
  • موشن گرافی| نیت روزه + ترجمه به زبان اشاره (2)
  • موشن گرافی| نیت روزه + ترجمه به زبان اشاره (3)
دانلود موشن گرافی آموزش احکام روزه مطابق با نظر مبارک آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

موشن گرافی| نیت روزه + ترجمه به زبان اشاره

در این بخش، موشن گرافی آموزش نیت روزه را طبق نظر مبارک آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در سه قسمت به زبان اشاره با ناشنوایان عزیز به اشتراک گذاشته ایم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

موشن گرافی| نیت روزه + ترجمه به زبان اشاره

☀️ توجه کلیه احکام موجود در این موشن گرافی مطابق با نظر مبارک حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی می باشد.

Share